top of page

VVCC Studio

Ra mắt từ năm 2021, sau một năm phát triển, VVCC đã phát triển cộng đồng Đầu tư mạo hiểm Việt Nam dựa trên nền tảng kiến thức và kết nối. Với hơn 4 nghìn thành viên tương tác tại Facebook & LinkedIn Group và Website, VVCC đã khẳng định vị trí của mình với cộng đồng VC trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Những con số vẫn đang phát triển

4,000+

Thành viên thuộc cộng đồng VVCC

70%

Thành viên theo dõi, hoạt động tích cực

20+

Đối tác trong và ngoài nước

20+

Sự kiện, chương trình được tổ chức online & offline

Event & Program Organized

Describe the key features of the service and how users can benefit from it.

Out Reach Media

Describe the key features of the service and how users can benefit from it.

Content Creating

Describe the key features of the service and how users can benefit from it.

Event & Program Organized

Tổ chức các sự kiện, chương tình dành cho đối tượng startup, founder, VC: Pitch Night; Industry / Community Forum / Virtual meetup

Out Reach Media

Hỗ trợ truyền thông, quảng bá qua các kênh: Email Marketing, Social Media (LinkedIn, Facebook), Website Publishing

Content Creating

Chia sẻ, giới thiệu đối tác đến cộng đồng thông qua: bài viết, podcast, video,...

Đối tác của chúng tôi

bottom of page