Toàn cảnh vốn đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á

Số liệu bài viết từ Tech In AsiaDữ liệu: Số lượng các vòng gọi vốn và tổng vốn gọi ở thị trường Đông Nam Á từ tháng 03/2021 - 03/2022


Các nhà đầu tư mới đang hoạt động trong vùng là ai? Vòng tài trợ nào đặc biệt nổi bật? Xu hướng đầu tư đã thay đổi như thế nào trong một năm qua?


Đây là những câu hỏi lớn mà VVCC thấy được Tech in Asia vừa tổng hợp từ nguồn dữ liệu của mình nhằm vén màn cho công chúng tìm được câu trả lời chính xác.


Bài viết này mình Việt hóa lại và mang một số dữ liệu mới nhất để cộng đồng mọi người có thể tham khảo cho doanh nghiệp mình.


PHẦN 1: CẬP NHẬT TUẦN

Những nhà đầu tư mới mà đang công bố hoạt động đầu tư của mình vào Đông Nam Á lần đầu tiên trong 12 tháng qua:

  • Pavilion Capital

  • EduSpaze

  • Guardian Fund

  • Forge Ventures

  • Bangkok Bank

  • The Spartan Group

  • Shopper360 Sdn Bhd

  • Robinsons Retail Holdings

  • UBX

  • Xora Innovation

Dưới đây là các công ty đã huy động vốn với quy mô trên mức trung bình so với các công ty khác trong cùng stage:

Company

Vertical

Stage

Total amount raised in stage (US$)

Insider

Software as a Service

Series D

120M

AI Rudder (赛舵智能)

Artificial Intelligence

Series B

50M

Mighty Jaxx

Ecommerce

Series A

20M

Gamepay

Gaming

Bridge

1.2M

PHẦN 2: MACRO TRENDS

Ngành

Trong năm 2022, đã có 887 vòng huy động vốn đã được công bố với tổng trị giá 28,8 tỷ USD, chủ yếu vào các ngành như internet nói chung, thương mại điện tử, vận chuyển và vận tải.

Dưới đây là xu hướng tài trợ trong bốn giai đoạn qua:


Dữ liệu: Số lượng các vòng gọi vốn theo ngành từ 03/2021 - 03/2022