top of page

Board Observer - Quyền của Board Observer có gì khác với Board thông thường?

Đã cập nhật: 10 thg 1

Trong bài viết board seat và lý do vì sao hầu hết các VC khi quyết định đổ vốn vào startup, thì đều muốn có một vị trí trong ban hội đồng quản trị. Tuy nhiên, không hẳn lúc nào cuộc thương thảo cũng đạt được như mong muốn của các VC.


Trong một vài trường hợp, khi nhà đầu tư không thể thương lượng được quyền sở hữu một ghế trong ban hội đồng, họ sẽ yêu cầu Board Observe Right. Tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp Board Observer right là yêu cầu thêm, được nhà đầu tư thương lượng sau khi đã có cả ghế đầy đủ trong ban hội đồng. Vậy:


BOARD OBSERVER LÀ GÌ?


Board observer, tạm dịch là Quan sát viên hội đồng quản trị là một cá nhân tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị của công ty như thể họ là thành viên hội đồng quản trị, ngoại trừ việc họ không được phép bỏ phiếu chính thức và không có cùng mức độ trách nhiệm đối với công ty như thành viên hội đồng quản trị đầy đủ.

BOARD OBSERVER CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?


Mặc dù quan sát viên hội đồng quản trị không có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp, nhưng sự có mặt của họ trong các cuộc thảo luận của hội đồng quản trị vẫn có thể có ảnh hưởng đáng kể đến doanh nghiệp.


Vị trí này có thể được sử dụng như một cơ chế kiểm soát gián tiếp. Họ hoàn toàn có thể ngồi trong toàn bộ cuộc họp hội đồng quản trị, tham gia thảo luận và có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu của hội đồng quản trị, trừ các cuộc thảo luận nào có tính nhạy cảm cao (chẳng hạn như thảo luận về các vấn đề pháp lý hoặc bí mật thương mại hoặc khi có xung đột lợi ích).


Những người quan sát hội đồng quản trị có thể thay đổi động lực và phương hướng của một cuộc họp hội đồng quản trị bằng cách cân nhắc các suy nghĩ và cho ý kiến.

Tất cả các quan sát viên của hội đồng quản trị có nghĩa vụ pháp lý phải hành xử theo các thỏa thuận bảo mật. Nếu một quan sát viên có hành vi không tốt hoặc làm rò rỉ thông tin của doanh nghiệp họ sẽ bị đuổi khỏi hội đồng quản trị và không được phép quay lại.


26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page