top of page

LPA - Một số điều khoản quan trọng trong LPA


LPA là gì?


LPA viết tắt cho Limited Partnership Agreement, tạm dịch là Thỏa thuận đối tác hữu hạn, là một tài liệu pháp lý mô tả mối quan hệ giữa GP (General Partner) và LP (Limited Partner), cùng các thủ tục cần thiết để quản lý quỹ. Đây là một tài liệu quan trọng trong ngành đầu tư mạo hiểm.


Mục đích của việc ký kết LPA là thiết lập các quy tắc và điều kiện của VC, cũng như quyền và trách nhiệm của GP và LP. LPA chứa các điều khoản quan trọng như quyền sở hữu và quản lý quỹ, đưa ra quyết định đầu tư, phân phối lợi nhuận, góp vốn và rút vốn, giải quyết tranh chấp và các điều kiện khác. Bằng cách kí kết LPA, GP và LP có thể đồng ý về các điều khoản này trước khi bắt đầu kinh doanh để tăng tính minh bạch và tránh xung đột trong tương lai.


LPA thường được kí trước khi quỹ được thành lập hoặc thu thập vốn. Quá trình thương lượng và kí kết diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị thành lập quỹ và được thực hiện bởi các bên liên quan như GP, LP và luật sư. LPA được chuẩn bị bởi luật sư đại diện cho GP và xem xét bởi luật sư đại diện cho các LPs. Nó có thể được sửa đổi trong thời gian vận hành quỹ. Việc kí kết LPA giúp đảm bảo rằng các bên hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện về quản lý, hoạt động và phân chia lợi nhuận của quỹ.


Một số điều khoản quan trọng trong LPA


Theo SEC.gov, LPA thường chứa một số điều khoản quan trọng, bao gồm:

  • Cam kết vốn: LPA quy định số tiền vốn mà LPs phải đóng góp vào quỹ, và lịch trình đóng góp vốn đó.

  • Quản lý và điều khiển: LPA mô tả vai trò và trách nhiệm của GP và LPs trong quản lý quỹ, bao gồm quyền ra quyết định, tiêu chí đầu tư và các khoản phí quản lý.

  • Chiến lược đầu tư: LPA quy định chiến lược đầu tư của quỹ, bao gồm các loại đầu tư mà quỹ sẽ thực hiện, các ngành công nghiệp và địa lý mục tiêu, cũng như các chính sách quản lý rủi ro.

  • Phân phối lợi nhuận: LPA mô tả cách thức phân phối lợi nhuận từ quỹ cho GP và LPs, bao gồm thời điểm và số tiền phân phối, thứ tự ưu tiên và các điều khoản quy định lợi nhuận mang lại.

  • Khả năng chuyển nhượng quyền sở hữu: LPA quy định việc chuyển nhượng quyền sở hữu của LPs trong quỹ, bao gồm các hạn chế về chuyển nhượng, quyền ưu tiên và các khoản phí chuyển nhượng.

  • Chấm dứt và giải thể: LPA thiết lập các thủ tục để chấm dứt quỹ và phân phối tài sản trong trường hợp giải thể, phá sản hoặc các tình huống khác.

Tổng thể, LPA là một tài liệu phức tạp yêu cầu phải soạn thảo và đàm phán cẩn thận để đảm bảo các lợi ích của tất cả các bên được bảo vệ.


13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page