top of page

GENERAL PARTNER - GP HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO TRONG ĐẦU TƯ MẠO HIỂM?

GENERAL PARTNER LÀ GÌ?


General partner (GP), tạm dịch là thành viên hợp danh. GP là người quản lí quỹ mạo hiểm. Một quỹ đầu tư mạo hiểm có thể có nhiều GP, hoặc cũng có thể chỉ có duy nhất một GP (Solo GP).

GENERAL PARTNER HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?


Tương tự như những nhà quản lí quỹ khác (cổ phiếu, quỹ tương hỗ, crypto,...), GP sẽ tìm kiếm và phân tích những giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định cuối cùng về những việc cần làm với số tiền mà họ đang quản lý.


Tất cả để hướng tới mục tiêu là:

  • Exit thành công

  • Hoàn trả vốn

  • Gấp 3 lần tài sản

Hầu hết số tiền mà GP quản lí đến từ những nhà đầu tư khác, được gọi là LPs (limited partners). Tuy nhiên, GPs cũng sẽ góp một khoản đầu tư cá nhân trong quỹ, thường là chỉ tầm 1-2%, trong một vài trường hợp đặc biệt có thể lớn hơn.


GPs có thể kiếm tiền từ 3 cách:

  • 2% phí quản lí quỹ

  • 20% từ lãi suất thực từ lợi nhuận của quỹ.

  • Khoản đầu tư riêng của họ có trong quỹ.


Sau khi đã đầu tư tiền vào quỹ mạo hiểm, LP thường sẽ hết nhiệm vụ với số tiền của mình, họ có thể chỉ cần ngồi đợi, tất cả mọi chuyện còn lại sẽ được GP xử lí. Đôi khi, GP sẽ hỏi xin lời khuyên và quan điểm của LPs về các giao dịch.


GENERAL PARTNER CÓ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ NÀO?


Vì đang quản lí số tiền rất lớn từ những nhà đầu tư khác, nên GPs có trách nhiệm quan trọng trong việc ươm mầm và phát triển quỹ đầu tư bao gồm:

  • Fundraise: Tìm kiếm các Unicorn và lên các kế hoạch gọi vốn và sử dụng vốn.

  • Invest: Triển khai tăng cường hiệu quả cho quỹ đầu tư: Tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện thẩm định startups, và chốt thỏa thuận với những điều kiện tốt nhất có thể.

  • Grow: Các hoạt động nổi bật bao gồm việc tối đa hóa giá trị cho các danh mục đầu tư của công ty; cân nhắc và đưa ra quyết định nên tiếp tục theo vòng follow-on hay không; cập nhật thường xuyên và minh bạch các hoạt động của quỹ; quản lí các hoạt động của quỹ. Bên cạnh đó, GP cũng cần tạo dựng một nhóm làm việc để cùng phân tích các giao dịch và quản lí hoạt động của quỹ một cách có hiệu quả nhất.

  • Exit: Nhận về và xử lí phần tài sản sau khi startups Exit thành công.


Nguồn: Tổng hợp


91 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page