top of page

Convertible Note - Công cụ tài chính phổ biến trong giới đầu tư khởi nghiệp

Các nhà đầu tư mạo hiểm (VC) luôn tìm kiếm các startup tiềm năng. Nhưng đầu tư vào các startup ở giai đoạn đầu có thể là một đề xuất đầy tính rủi ro. Để giảm thiểu điểu này, VC thường sử dụng một công cụ tài chính gọi là "Convertible Note". Vậy:CONVERTIBLE NOTE LÀ GÌ?


Convertible note, tạm dịch là khoản vay chuyển đổi, là một loại công cụ nợ có thể được chuyển đổi thành vốn trong tương lai. Nó thực chất là một khoản vay mà một startup nhận được từ một VC, với khả năng chuyển đổi nợ thành vốn tại một thời điểm sau này. Khoản vay chuyển đổi thường được sử dụng ở giai đoạn đầu phát triển của một startup, nơi mà việc xác định giá trị cân bằng có thể khó khăn.


CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CONVERTIBLE NOTE


Khi một VC đầu tư vào một startup bằng cách sử dụng một convertible note, họ thực chất đang cho công ty một khoản vay. Các điều khoản của note sẽ chỉ định lãi suất, ngày đáo hạn và chiết khấu chuyển đổi. Chiết khấu chuyển đổi là một phần trăm được trừ đi từ giá trị tương lai của công ty khi note được chuyển đổi thành vốn. Chiết khấu này bù đắp cho nhà đầu tư về rủi ro mà họ đang gánh chịu bằng cách đầu tư vào một startup ở giai đoạn đầu. Khi ngày đáo hạn đến, startup có thể trả lại khoản vay với lãi suất hoặc chuyển đổi note thành vốn.


Ví dụ:

Khi một VC đầu tư 100.000 USD vào một startup thông qua một Convertible Note với lãi suất 5% mỗi năm và một giảm giá chuyển đổi 20%. Khi công ty này có được định giá 1 triệu USD, công ty sẽ có thể quyết định chuyển đổi Convertible Note thành cổ phần với giá 800.000 USD (1 triệu USD giảm đi 20% giảm giá chuyển đổi). Trong trường hợp không chuyển đổi Convertible Note, nó sẽ phải trả lại vốn gốc 100.000 USD cùng với lãi suất 5% mỗi năm cho VC.


Với ví dụ này, VC đầu tư vào startup này có thể được hưởng lợi nếu công ty phát triển thành công và được định giá cao hơn trong tương lai. Nếu công ty không thành công, VC sẽ nhận lại số tiền vốn gốc ban đầu và lãi suất, tương tự như với một khoản vay.


ƯU ĐIỂM CỦA CONVERTIBLE NOTE ĐỐI VỚI VC VÀ STARTUP


Đối với VC, Convertible Note cung cấp một cách để đầu tư vào một startup mà không cần đồng ý về giá trị công ty. Điều này đặc biệt hữu ích trong giai đoạn đầu của một startup khi định giá khó xác định. Convertible Note cũng cung cấp một cách để VC có thể đạt được lợi nhuận cao hơn nếu startup thành công.

Đối với Startup, Convertible Note cung cấp một cách để tăng vốn mà không cần phải đưa ra cổ phần của công ty ngay lập tức. Điều này cho phép các nhà sáng lập duy trì quyền kiểm soát công ty và đàm phán các điều khoản tốt hơn trong tương lai.


NHƯỢC ĐIỂM CỦA CONVERTIBLE NOTE ĐỐI VỚI VC VÀ STARTUP


Đối với VC, chiết khấu chuyển đổi có thể không đủ để đền bù cho rủi ro mà họ đang gánh chịu.


Đối với Startup, lãi suất trên khoản vay có thể cao và thời hạn đáo hạn có thể sớm hơn dự kiến.


KẾT LUẬN


Convertible Note là một công cụ tài chính phổ biến trong giới đầu tư mạo hiểm. Công cụ này tạo điều kiện cho VC đầu tư vào các startup ở giai đoạn đầu mà không cần thỏa thuận về giá trị, đổng thời cho startup khả năng tăng vốn mà không bị giảm cổ phần ngay lập tức. Tuy nhiên, Convertible Note cũng có những nhược điểm, và quan trọng cho cả VC và Startup cẩn thận xem xét các điều khoản trước khi ký kết thỏa thuận.

#vcmeme #convertiblenote #vcguidance #vc #startup

426 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page