11 kiểu nhà đầu tư phổ biến nhất trong thế giới khởi nghiệp


Một startup có thể gọi vốn từ nhiều nhà đầu tư khác nhau để phát triển và mở rộng mô hình của mình.


Một khi định hướng phát triển công ty như một startup, số tiền bạn cần để giúp mở rộng quy mô thường vượt quá doanh thu của bạn. Đó là lý do tại sao nguồn tài chính đến từ các kiểu nhà đầu tư khác nhau được coi là phương thức ngắn nhất có thể giúp công ty bạn phát triển – đồng thời bên cạnh việc rót vốn, các nhà đầu tư còn hỗ trợ chuyên môn và giúp bổ sung mạng lưới.
Dưới đây các kiểu nhà đầu tư phổ biến nhất trong thế giới khởi nghiệp.


1. Các công ty đầu tư mạo hiểm


Các nhà đầu tư mạo hiểm là các nhà đầu tư cổ phần tư nhân thực hiện đầu tư thông qua các công ty đầu tư mạo hiểm (VC). Họ đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng cao để đổi lấy một phần quyền sở hữu của công ty.


Những người hoặc tổ chức tài trợ cho các VC này được gọi là Thành viên góp vốn (Limited Partner), bao gồm các quỹ hưu trí, tài trợ, quỹ, công ty tài chính, văn phòng gia đình và các cá nhân có giá trị ròng cao. Limited Partner giới hạn về trách nhiệm trong phạm vi đầu tư và không liên quan đến việc quản lý quỹ hàng ngày.


Trong khi đó, các chuyên gia cá nhân chịu trách nhiệm đưa ra quyết định đầu tư cho quỹ được gọi là đối tác liên doanh, hoặc đối tác điều hành. Họ cũng thường tham gia vào hoạt động điều hành trong công ty khởi nghiệp của bạn sau khi đầu tư.

  • Quy mô đầu tư: 200.000 USD - 350 triệu USD hoặc hơn


2. Nhà đầu tư thiên thần

Nhà đầu tư thiên thần là những cá nhân cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu. Họ thường là những doanh nhân giàu có có thu nhập hàng năm hơn 200.000 USD hoặc giá trị tài sản ròng hơn 1 triệu USD.


Loại hình đầu tư này thường được thực hiện dưới hình thức cho vay hoặc mua cổ phiếu, cùng với vai trò cố vấn của nhà đầu tư thiên thần. Vì thỏa thuận thường được hình thành giữa vòng gọi vốn đầu tiên của startup và hoạt động đầu tư mạo hiểm nên mang lại lợi nhuận cao khi công ty mở rộng quy mô. Tuy nhiên, loại hình đầu tư này cũng tiềm ẩn rủi ro cao vì hầu hết các doanh nghiệp đều thất bại trong giai đoạn này.


Các nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư theo nhóm và phát triển thành một mạng lưới để phát hiện các thỏa thuận mới trong lĩnh vực quan tâm.

  • Quy mô đầu tư: 10.000 USD – 30.000 USD


3. Hiệp hội các nhà đầu tư thiên thần


Theo giải thích của Keystone Law, hiệp hội các nhà đầu tư thiên thần được định nghĩa là một nhóm các nhà đầu tư đồng ý cùng đầu tư vào một dự án cụ thể. Hiệp hội có thể do các nhà đầu tư thiên thần lập nên hoặc là sự hợp tác giữa các nhà đầu tư và các quỹ. Sẽ có một nhà đầu tư thiên thần chính điều hành hiệp hội, đóng vai trò điều phối và tham gia vào hội đồng quản trị của công ty sau khi hoạt động đầu tư được tiến hành thành công.

  • Quy mô đầu tư: 25.000 USD – 100.000 USD


4. Nhà đầu tư cá nhân


Bạn bè và gia đình của những nhà sáng lập thường sẽ có hỗ trợ tài chính cho họ và những người này trở thành các nhà đầu tư cá nhân.


Các nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ lệ phần lớn trong tất cả các loại nguồn tài trợ, đóng góp hơn 66 tỷ USD hàng năm và trung bình là 23.000 US cho mỗi dự án.


Vì các khoản vay hoặc đầu tư xuất phát từ mối quan hệ thân thiết, điều quan trọng là phải tách biệt gia đình và doanh nghiệp, cũng như nêu rõ hợp đồng và các điều khoản trước khi chính thức theo đuổi loại hình nhà đầu tư này.

  • Quy mô đầu tư: 2.000 USD – 30.000 USD


5. Mô hình tăng tốc khởi nghiệp & vườn ươm


Các chương trình tăng tốc khởi nghiệp yêu cầu một khung thời gian nhất định trong đó các công ty dành từ vài tuần đến vài tháng để làm việc với một nhóm cố vấn và chuyên gia để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ và tránh những sai lầm. Một số mô hình nổi tiếng nhất là Y Combinator, Techstars và The Brandery.


Các vườn ươm khởi nghiệp bắt đầu với các doanh nghiệp hoặc thậm chí là các doanh nhân đơn lẻ và không đưa bất kỳ mốc thời gian cố định nào. Một số vườn ươm hoạt động độc lập, tuy nhiên một số khác lại được tài trợ hoặc duy trì bởi các công ty VC, các nhà đầu tư thiên thần, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp lớn.


Nếu được chấp nhận tham gia một trong những chương trình này, các công ty khởi nghiệp có thể nhận được khoản đầu tư hạt giống từ 10.000 USD đến 120.000 USD.

Số tiền này sẽ giúp các công ty khởi nghiệp phát triển và thực hiện các hoạt động tiếp thị sản phẩm, bổ sung thông tin và nguồn nhân sự.

  • Quy mô đầu tư: 10.000 USD – hơn 120.000 USD