top of page

TECHFEST 2023

Thời hạn đăng ký

2023-12-31

Đơn vị tổ chức

Trạng thái

Còn hạn

Thông tin chương trình

Timeline

Thông tin liên hệ

Đơn vị tổ chức

Được khởi xướng từ năm 2015, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam là một trong những hoạt động được quan tâm nhiều nhất, được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2023 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

bottom of page