top of page

Cuộc thi & chương trình
khởi nghiệp

Lọc theo trạng thái

Gửi thông tin
truyền thông cuộc thi

Cộng đồng Đầu tư mạo hiểm Việt Nam - Vietnam Venture Capital Community (VVCC) xây dựng một hệ sinh thái giúp kết nối các đơn vị tổ chức cuộc thi / chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đến với cộng đồng start-ups tiềm năng.  

Hỗ trợ tham gia cuộc thi

VVCC hỗ trợ start-ups tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Từ đó, thông qua các cuộc thi, start-ups sẽ có thêm kinh nghiệm phát triển, mối quan hệ với nhà đầu tư và hơn thế nữa.

bottom of page